در این صفحه پرسشهایی که بطور متداول از طرف کاربران سایت مطرح شده پاسخ داده می شوند.

1رای اندازه گیری سطح دارویی چه زمانی مناسب است ؟
نمونه گیری بایستی در ساعت دریافت دارو و قبل از مصرف آن انجام شود.یعنی اگر داروی خود را در ساعت هشت صبح میل میکنید،بایستی قبل از هشت در حضور داشته و داروی خود را همراه داشته باشید که بلافاصله پس از نمونه گیری میل کنید.
2آیا آزمایشات بایستی صبح انجام شوند؟
خیر.برخی آزمایشات مانند کورتیزول و ACTH بایستی صبح انجام شوند.برخی مانند آهن بهتر است صبح باشد.در سایر موارد در صورتیکه سایر شرایط رعایت شوند،در هر ساعتی می توانند انجام شوند.
3برای کودکان و نوزادان چه مدت ناشتایی لازم است؟
کودکان و نوزادان معمولا آزمایش چربی ندارند و ناشتایی شبانه برای کودکان و پنج تا شش ساعت برای نوزادان کافی است.
4آیا برای کلیه تست های آزمایشگاهی ناشتا بودن الزامی است؟
خیر.قند وچربی ها مهم ترین تست هایی هستند که نیاز به ناشتایی دارند.
5آیا دارو هم جزو ناشتایی محسوب می شود؟
به هیچ وجه داروی خود را قطع نکنید مگر با نظر پزشک معالج.
6ناشتایی یعنی چه و شامل چه موادی می شود؟
ناشتایی یعنی عدم استفاده از مواد غذایی به مدت مشخص که معمولا دوازده تا چهارده ساعت است .مصرف آب اشکالی ندارد و حتی مفید هم هست.