مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایش

parallax background

مدارکی که هنگام انجام آزمایش بایستی همراه داشته باشید

- هنگام پذیرش نسخه های آزاد همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است .


- هنگام پذیرش با دفترچه بیمه، عکس دار بودن دفترچه الزامی است .


- هنگام پذیرش به درخواست خود شخص به ویژه در آزمایش های تشخیص بارداری، گروه خون، هپاتیت و ایدز همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است .


- هنگام پذیرش پاتولوژی به همراه داشتن جواب آزمایش های قبلی، سی تی اسکن و MRI توصیه می شود .


- هنگام پذیرش آزمایش های غربالگری و سلامت جنین به همراه داشتن جواب آخرین سونوگرافی الزامی است .