آمادگی­های لازم جهت آزمایش شناخت زودرس سرطان دهانه رحم